• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Program

Programı indirmek için tıklayınız.

8. Ulusal Mikobakteri Sempozyumu Programı

6 Haziran 2024                            

 

09:00 – 09:30            Kayıt ve Açılış  

09:30-10:00                KONFERANS:

Oturum Başkanı: Candan ÇİÇEK - Edibe Nurzen NAMLI BOZKURT

Türkiye’de ve Dünya’da Tüberküloz Sorunu ve Ulusal Kontrol Programı

Emine AVCI

10:00 – 11:00            PANEL: Tüberküloz immünolojisi ve bağışıklama

Oturum Başkanı: Tanıl KOCAGÖZ

Tüberkülozda Konak patojen etkileşimi ve bağışıklık

Yeliz Tanrıverdi ÇAYCI

Bağışıklamada yeni aşı çalışmaları ve hedefler

Orhan BAYLAN

Sözel Bildiri (SS-01)

11:00-11:30                Kahve Arası

11:30 – 12:45            PANEL: Tüberküloz Tanısı    

Oturum Başkanı: Fatih KÖKSAL

Akciğer Tüberkülozunun Mikrobiyolojik Tanısı

Hülya ŞİMŞEK

Moleküler Hızlı Tanı Testleri

Görkem YAMAN

TB tanı ve duyarlılık testlerinde BD Çözümleri (Becton Dickinson katkıları ile)

Duygu Çelik

Sözel Bildiri (SS-02)

12:45-13:45                Öğle Yemeği

Sözel Bildiriler (SS-03, SS-04, SS-05, SS-06)

13:45-14.30                UYDU PANEL   (Ant medikal katkıları ile) 

Oturum Başkanı: Banu SANCAK

Cepheid Xpert®MTB/XDR Simplifying TB drug resistance testing

MSC. Maria Terry

Sözel Bildiri (SS-07)

14.30-15:30                PANEL: Olgular Eşliğinde Tüberküloz Tanısı Zor Olan Klinik Durumlar

Oturum Başkanı: Süheyla SÜRÜCÜOĞLU

Akciğer Dışı Tüberkülozun Mikrobiyolojik Tanısı

Gönül ASLAN

Pediatrik Tüberküloz Tanısı

Ergin ÇİFTÇİ

TB tanı ve duyarlılık testlerinde Bioneer çözümleri (Stargen katkıları ile)

Ali Aytaç Emecen

Sözel Bildiri (SS-08)

15:30-16:00                Kahve Arası

16:00-17:30                PANEL: Tüberkülozda İlaç Direnci Sorunu

Oturum Başkanı: Ali ALBAY

Antitüberküloz ajanlar ve direnç mekanizmaları

Gülnur TARHAN

İlaç Direncinin tanısında yenilikler

Khaoula BALGOUTHI

Türkiye’de ve Dünya’da Dirençli tüberkülozun durumu ve tedavide sorunlar

Şeref ÖZKARA

Sözel Bildiriler (SS-09, SS-10)

 

7 Haziran 2024

09:00-10:30                PANEL: Latent Tüberküloz Enfeksiyonu  (Qiagen katkıları ile)

Oturum Başkanı: Nuran ESEN, Özgül KISA

Tüberküloz Patogenezi

Nuran ESEN

LTBE Tanısı

Deniz GAZEL

LTBE Tanısında Umut Vadeden Testler ve Biyobelirteçler

Begüm KAYAR

Sözel Bildiriler (SS-11, SS-12, SS-13)

10:30-11:00                Kahve Arası

 

11:00-12:30                PANEL: Tüberküloz Dışı Mikobakteriler

Oturum Başkanı: Nuri ÖZKÜTÜK

Tüberküloz Dışı Mikobakterilerin Klinik Önemi ve Klinik Tanı Algoritması

Ediz TÜTÜNCÜ

Tüberküloz Dışı Mikobakteri Tanısında Yeni Gelişmeler

Leyla ERSOY

Tüberküloz Dışı Mikobakterilerde Direnç sorunu ve Duyarlılık testleri

Sedat VEZİR

Sözel Bildiri (SS-14)

12:30-13.15                Öğle Yemeği

13.15-14.15                UYDU PANEL    (Euroimmun katkıları ile)

Oturum Başkanı: Görkem YAMAN

Advanced Tuberculosis Diagnostics : T-SPOT. TB and Automation solutions

Anona Bamford

14:15 – 15:45            PANEL: Tüberküloz Tanı Laboratuvarları

Oturum Başkanı: Ahmet ASLANTÜRK – Köksal HAMZAOĞLU

Ulusal Tüberküloz Laboratuvarları Ağı ve Standardizasyonu

Nilay UÇARMAN

Türkiye’de Tüberküloz Laboratuvarları, Sorunlar ve hedefler

Ahmet ASLANTÜRK

Tüberküloz Laboratuvarlarında Kalite Kontrol ve iyi laboratuvar Uygulamaları

A. Aydan ÖZKÜTÜK

Sözel Bildiri (SS-15)

15:45-16:15                Kahve Arası

16:15-17:45                PANEL: Tüberküloz Epidemiyolojisi

Oturum Başkanı: Sedef GÖÇMEN

Moleküler Epidemiyolojik Yöntemlerde Gelişmeler

Gülfer YAKICI

Tüberkülozda Tüm Genom Diziliminin Uygulanması

Taylan Bozok

Türkiye'de ve Dünyada Tüberküloz Epidemiyolojisindeki Değişimler 

Burcu Gürer GİRAY

Sözel Bildiri (SS-16)

17.45-18.15                KAPANIŞ